start

hemo101

Välkommen!

Genom att alltid erbjuda de mest kvalitativa o innovativa varor har Greiff levererat tåliga utrustningar för applicering av spackel och även miljöanpassade bänkar för rengöring av måleriverktyg till svensk o nordisk måleri samt övriga verksamheter som är förknippat med färg o färgprodukter i vårat samhälle.